Trwa zapisywanie danych,
proszę czekać!

Dedykacja dla naszej szkoły
Poetka Pani Kazimiera Żurawska-Firlej, mama ucznia naszej szkoły dedykuje wiersz społeczności szkolnej (zobacz)
Treść strony
Oferujemy naukę na wszystkich poziomach kształcenia
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Przedszkole
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
Publiczne Gimnazjum Nr 21
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 
 
Przyjmujemy dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu:
lekkim,
umiarkowanym,
znacznym,
głębokim,
z autyzmem,
z dysfunkcjami narządów ruchu, wzroku, słuchu
niepełnosprawnościami sprzężonymi
 
Proponujemy
prezentację multimedialną dotyczącą  oferty edukacyjno – terapeutycznej
zwiedzanie szkoły
konsultacje specjalistów:
  • logopedy
  • rehabilitanta ruchowego
  • trenera neuroterapii EEG biofeedback
  • trenera uwagi słuchowej metodą Tomatisa
  • terapeuty SI
 
 
 
 
Logo szkoły